Co je nového?

Seznamte s tím, co se chystá a co už máme hotovo v aplikaci Doložky. A nejen v aplikaci...

Novinky


31. 1. 2023

Informace MVČR k návrhu úpravy Vyhlášky 36/2006 Sb.

Na základě našeho návrhu změny Vyhlášky 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu v tom smyslu, abychom mohli na doložkách vynechávat přeškrtané výrazy nám Ministerstvo vnitra sdělilo: "Za Váš koncept návrhu děkujeme a jeho využití zvážíme při případné novele zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), a jeho prováděcí vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů."

Pevně věříme, že úprava Vyhlášky se povede a budeme se moci vrátit zpět k hezkým přehledným doložkám.

8. 8. 2022

Aktualizace aplikace na základě informace 11/2022 MVČR

Na základě informace MVČR 11/2022 metodiky na úseku matrik jsme provedli aktualizaci programu Doložky. Velmi doporučujeme využívat právě tuto verzi 7.30.

V rámci aktualizace jsme upravili výstupy legalizačních a vidimačních doložek tak, že nyní jsou obsahově shodné se vzory těchto doložek, jak uvádí Vyhláška.

Protože je textu opravdu mnoho a nechtěli jsme, abyste byli nuceni kupovat jiné druhy štítků, zmenšili jsme text tak, aby se vše na štítky vešlo. Tím nejmenším textem jsou psány právě vyškrtávané údaje, které na doložkách ministerstvu chyběly.

V případě, že byste s velikostí textu měli problém, neváhejte se na nás obrátit. V případě, že by poptávka po větším textu byla velká, upravíme aplikaci pro tisk na jiné vhodné štítky. Stále jsme ale přesvědčeni, že MVČR nechá vložit do Vyhlášky možnost netištění škrtaných informací, když to Zákon přímo umožňuje:

Například v § 12 (Ověřovací doložka obsahuje), písm f) Zákona č. 21/2006 Sb je uvedeno: "údaj o tom, že žadatel listinu před ověřující osobou podepsal, nebo že podpis na listině, popřípadě elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě, uznal za vlastní,"

Vždy je zde uvedeno slovo nebo, čili Vyhláška nutně nemusí vyžadovat nesmyslný tisk veškerých údajů a zbytečné výroby razítka s legalizační doložkou proto, abyste na něm měli navíc věty, které budete vždy škrtat.

1. 8. 2022

Informace MVČR 11/2022

Dnes jsem obdržel prostřednictvím mnoha obcí informaci MVČR číslo 11/2022,

V informaci MVČR 11/2022 metodiky na úseku matrik MVČR zodpovídá dotaz - zdali je možné netisknout neplatná tvrzení na vidimační a legalizační doložky. Všem obcím moc děkuji za zaslání této informace, protože přímou odpověď na tento dotaz jsem z MVČR prozatím neobdržel.

Právní názor MVČR je, že není možné se odchylovat od vzoru daného vyhláškou a je nutné na štítky vytvořené pomocí výpočetní techniky tisknout i neplatná (nevalidní) tvrzení, která musí být přeškrtnutá.

Tento názor budeme samozřejmě respektovat a v co nejkratším čase upravíme program Doložky tak, aby vyhoval tomuto vyjádření. Nejpozději 8. 8. 2022 bude vydána aktualizace.

Musím však upozornit, že pravděpodobně nastane situace, že se nám po přidání všech přeškrtaných informací nevejde celý text na štítky, jejihž předností je právě prostorová úspornost. Je možné, že budeme muset začít využívat větší velikost samolepících etiket. Nicméně v prvním kroku se budeme snažit vměstnat celý text na štítky 78x47mm proto, abyste nemuseli kupovat nové.

Doufejme také, že se v rámci nové úpravy legislativy podaří prosadit netištění škrtaných informací.

Je samozřejmě nyní na vás, zdali budete program Doložky do aktualizace využívat, či nikoliv. Informacím na doložkách nechybí nic, mimo přeškrtaných voleb.

29. 6. 2022

Změny aplikace v souvislosti se změnou vyhlášky 36/2006 Sb.

jistě již víte, že dnem 1. 7. 2022 nabývá účinnosti vyhláška č. 154/2022 Sb., jejímž cílem je především umožnit legalizaci podpisu na elektronickém dokumentu. Tato vyhláška upravuje vám dobře známou vyhlášku 36/2006 Sb., kde kromě kosmetických změn a popisu postupu tzv. eLegalizace se mění i její přílohy.

 • Příloha 3 - Ověřovací doložka pro legalizaci
 • Příloha 4 - Ověřovací doložka pro legalizaci za účasti svědků
 • Příloha 8 - Tiskopis ověřovací knihy

Tato vyhláška vám tedy mimo jiné ukládá povinnost používat nové ověřovací razítko a to od 1. 7. 2022. Ověřovací knihu měnit nemusíte, vaši současnou knihu můžete využívat do konce roku 2023.

Dle dostupných informací bude funkce eLegalizace probíhat přes systém CzechPOINT, který ověřovací doložku k dokumentu PDF připojí. Nebude tedy nutné (a ani možné) razítko nebo štítek s tištěnou doložkou využívat. V aplikaci Doložky budete moci využít štítek určený k vlepení do ověřovací knihy.

Vzhledem k tomu, že v systému CzechPOINT zatím funkce není k dispozici, není úplně jasné, jak přesně bude eLegalizace probíhat.

Jinými slovy – měli byste si pořídit nové razítko na legalizaci, kde k možnostem vlastnoručně podepsal *) - uznal podpis na listině za vlastní *) přibude navíc uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní *). Vzhledem k tomu, že nikdy razítko nepoužijete pro ověření elektronického podpisu, budete tuto variantu vždy škrtat.

Na klasické legalizaci a vidimaci se v aplikaci Doložky prakticky nic nezměnilo. Byla tedy pouze přidána možnost uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní *).

V souvislosti s tímto souvisí problém, na který jsem byl upozorněn prostřednictvím obce Nesovice, kdy kontrolní orgán Krajského úřadu Jihomoravského kraje upozornil na neshodu ověřovací doložky se vzorem ve vyhlášce 36/2006 Sb.

Problém spočívá v tom, že program Doložky netiskne doložku dle vzoru ve vyhlášce s přeškrtanými variantami, ale tiskne jen vybraná tvrzení. Za 10 let provozu aplikace s tímto zatím nebyl žádný problém.

Na řešení pracuji. Vyžádal jsem si stanovisko MVČR, zdali je možné přeškrtnuté varianty netisknout.

Pokud by stanovisko bylo zamítavé, přepracuji aplikaci tak, aby se ověřovací doložka tiskla přesně dle vzoru ve vyhlášce s přeškrtanými tvrzeními, včetně textu *) nehodící se škrtněte. Je ale možné, že se celé znění ověřovací doložky na štítek nevejde a budeme muset prostorově úsporné štítky pro ověřovací doložky změnit. Zároveň vypracuji návrh změny Vyhlášky 36/2006 Sb. tak, aby bylo možné vynechat škrtaná tvrzení.

Pro více informací a případné náměty mě prosím neváhejte kontaktovat.

16. 2. 2020

Tisk štítků do ověřovací knihy

Od verze 7.00 aplikace Doložky umožňuje tisk štítků, které lze vlepit do ověřovací knihy. Tato funkce byla přidána na základě metodiky na úseku matrik Ministerstva Vnitra, konkrétně dle přílohy č. 2, informace číslo 14/2019 ze dne 18. listopadu 2019, kde je vizualizována podoba štítku. Aplikace Doložky tiskne štítky v souladu se vzorem Ministerstva Vnitra (pozn. téměř v souladu – viz níže).

Aplikace tiskne informace do ověřovací knihy na štítky o rozměrech 133 x 44 mm. Tato velikost samozřejmě nebyla zvolena náhodně. Dle odpovědí průzkumu jsme díky vám mohli tuto velikost stanovit tak, aby byla použitelná pro všechny vámi používané ověřovací knihy. Velmi děkujeme všem, kteří nám tyto informace poskytly.

Zajímala nás výška mezi jednotlivými záznamy v knize (výška byla udána 45 mm a více) a šířka sloupců 1-5 v ověřovací knize (šířka udána 134 mm a více). Museli jsme se vejít do těchto rozměrů a zároveň jsme nechtěli mít štítek na šířku užší, než je nezbytně nutné. Právě proto byl zvolen rozměr 133 x 44 mm, nehledě na skutečnost, že v běžně dostupných velikostech jsme nenašli vhodnou alternativu. Štítky jsou tedy vyrobeny přesně na míru naší aplikaci.

Přestože je šířka 13,3 cm poměrně velká, považujeme rozměr za výhodný v tom, že nemusíme využít malý font písma pro informace a informace jsou dobře čitelné. Některé řádky (resp. sloupce) obsahují poměrně hodně textu (tyto texty nejsou ve vzoru dle přílohy č. 2 zobrazeny). Navíc je možné na nevyužité místo zapisovat opravy.

Oproti vzoru jsme doplnili řádek se sloupcem č. 10 (údaj o uhrazení správního poplatku …), který není nutný v aplikaci vyplňovat. Pakliže vyplněn není, řádek s číslem sloupce se nevytiskne.

Současně se také ve vzoru lišíme tím, že netiskneme „Vlastnoručně podepsal* uznal podpis na listině za vlastní*“, ale pouze „Vlastnoručně podepsal“ – přijde nám stejně jasně definované.

Dále se také lišíme od vzoru tím, že nepoužíváme v pořadovém čísle rozmezí, tak jako MVČR v příloze č. 3 výše zmíněné informace. MVČR v příloze uvádí pořadové číslo 137–139. Za problematické toto povařujeme v momentech, kdy bude v knize přeškrtnout číslo 138 z důvodu chyby. Aplikace tiskne vždy celá pořadová čísla včetně uvedení roku a případného označení ověřovací knihy.

Štítek do ověřovací knihy lepte štítky a proškrtávejte sloupce v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra uvedeným v informaci číslo 14/2019 a dle přílohy č. 2 (pokud neexistuje novější stanovisko).

Lepení štítků do ověřovací knihy vám ušetří mnoho času a záznamy budou vždy čitelné. Jako vždy má však i toto své nevýhody. Je potřeba si uvědomit, že do ověřovací knihy budeme vlepovat další „materiál“ – a sice štítky. Máme pro vás pro představu změřeno, že na každých 100 listů kniha nabyde o 8,3 mm. Naštěstí se štítky nelepí k vazbě, knihy by to měly vydržet.

Ani tato výhoda však není neřešitelná. Pokoušíme se oslovit výrobce ověřovacích knih s tím, aby vyrobili ověřovací knihu „nového typu“, která bude pro vlepování štítků vhodná. Tak třeba se již brzy na trhu objeví.

Je jenom na vás, zdali této funkce využijete. Někdo dává přednost ručně psanému textu a kouzlu krasopisem psaných ověřovacích knih, někoho toto nebaví a dá radši přednost úspoře času a víceméně bezchybnému přepisu doložky do knihy.

Připravované funkce


 • Úprava programu pro využití advokátními kancelářemi.
 • Možnost tisku času na štítek do ověřovací knihy (dle metodiky MVČR)
 • Možnost exportu a importu nastavení programu.
 • Neváhejte se nám ozvat s případnými nápady na vylepšení aplikace!

Popis změn v programu Doložky


Verze 7.32 (26.3.2024)

 • Od 1. 1. 2024 není možné provádět legalizaci podpisu na základě řidičského průkazu. Tato možnost byla odstraněna z výběru typu dokladu.

Verze 7.31 (1.1.2024)


Verze 7.30 (8.8.2022)

 • Ověřovací doložky legalizace a vidimace byly upraveny do souladu s vyhláškou na základě informace č. 11/2022 MVČR. Doporučujeme aplikaci Doložky aktualizovat a využívat tuto verzi.

Verze 7.21 (24.7.2022)

 • Přidány údaje o osvobození poplatku legalizace dle zákona č. 634/2004 Sb., ust. § 8 odst. 2 písm. b) a c)

Verze 7.20 (29.6.2022)

 • Zapracování změn v ověřovacích doložkách i v textech na štítcích určených k vlepení do ověřovací knihy na základě vyhlášky 154/2022 Sb., která nabývá účinnosti k 1. 7. 2022. Více informací najdete v sekci Komentáře k novinkám na této stránce.
 • Oprava drobných chyb

Verze 7.15 (17.5.2022)

 • Oprava drobných chyb.
 • Přidána možnost tvaru označení legalizace a vidimace: pořadí / rok / kniha

Verze 7.14 (12.11.2021)

 • Oprava drobných chyb.
 • Opraveno špatné zobrazení nastavení aplikace, v případě, že bylo na počítači nastaveno měřítko více než 100%.

Verze 7.13 (13.7.2021)

 • Přidána možnost tisku označení vidimace/legalizace pouze ve tvaru "pořadí" (bez roku) .
 • Přidány všechny písmena dle zákona č. 634/2004 Sb., ust. § 8 odst. 2 pro osvobození od poplatku.
 • Oprava drobných chyb.

Verze 7.12 (25.2.2021)

 • Opraveno špatné zobrazení nastavení aplikace, v případě, že bylo na počítači nastaveno měřítko více než 100%.
 • Opravena posloupnost přeskakování kurzoru v případě použití klávesy TAB.
 • Při tisku Doložky právního jednání obce již nevyskakuje okno pro tisk vidimačních nebo legalizačních doložek.

Verze 7.11 (21.6.2020)

 • Přidána funkce výpočtu výše poplatku za vidimaci a legalizaci.

Verze 7.1 (5.3.2020)

 • Na základě požadavku doplněn nový tvar označení vidimace a legalizace pořadí / kniha.

Verze 7.00 (16.2.2020)


Verze 6.40 (30.12.2019)

 • Přidána podpora více ověřovacích knih. V případě, že využíváte více ověřovacích knih, může být označení vidimace nebo legalizace generováno například ve tvaru A-123/2019.
 • Oprava drobných chyb.
 • Oprava interpunkčních znamének na doložkách pro vidimaci.

Verze 6.32 (20.11.2019)

 • Program upraven do souladu s vyhláškou č. 280/2019 Sb. Vyhláškou o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a zákonem č. 279/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Tato vyhláška i zákon vstupují v účinnost dne 21. listopadu 2019.
 • Od 21. listopadu 2019 využívejte právě tuto verzi.

Verze 6.31 (12.11.2019)

 • Úprava pole pro výběr typu dokladu v rámci legalizace. Nyní jsou položky rozděleny podle českých nebo ostatních dokladů členských států EU. K ověřování vůči evidenci neplatných dokladů dochází pouze v prvních třech případech (český občanský průkaz, dva druhy českých cestovních pasů) - v ostatních případech to není možné a bylo by i matoucí.
 • Příprava na automatickou kontrolu aktuální verze aplikace.

Verze 6.30 (28.10.2019)

 • Manuál k aplikaci. Manuál je možné si stáhnout zde na stránce Více informací nebo z aplikace kliknutím na tlačítko "Nápověda" a dále na "Manuál k programu".
 • V případě legalizace aplikace automaticky ověřuje, zdali není doklad veden v evidenci neplatných dokladů MVČR. Po zadání typu, čísla a případně série dokladu, se pole s číslem podbarví zeleně (v pořádku), červeně (doklad je veden v evidenci neplatných dokladů) nebo žlutě (odpověď skončila chybou). Více v manuálu k programu Doložky.
 • Současně můžete využívat naši aplikaci k ověřování dokladů, která interpertuje odpovědi serveru MVČR i v jiných agendách. Vyzkoušejte si na stránce https://www.dolozky.cz/overeni-dokladu/
 • Drobné opravy překlepů v aplikaci

Verze 6.20 (1.10.2019)

 • Nyní je možné legalizační doložky ukládat. Nemusíte tak opakovaně vyplňovat osobní údaje těch, kteří často legalizaci využívají.
 • Uložení provedete tak, že před tiskem legalizační doložky zaškrtnete políčko "Uložit doložku" nad tlačítkem tisk. Doložky můžete samozřejmě i mazat (Nastavení -> Vidimace a legalizace).
 • Pokud chcete doložku vyvolat, jednoduše napište alespoň tři písmena do pole "Jméno, příjmení..." a vyberte nalezené doložky z rozbalovacího pole.

Verze 6.13 (18.9.2019)

 • Při tisku doložek právního jednání (schválení) dochází k ukládání posledního data a čísla usnesení pro rychlejší přepis.

Verze 6.12 (23.8.2019)

 • Aplikace si nyní pamatuje poslední štítek, na který jste tiskli doložku. Po vytištění doložek automaticky označí další k tisku štítek v pořadí. Toto chování lze vypnout v Nastavení, Obecné, odškrtnutím fajfky u Po vytištění štítku označit automaticky další štítek v pořadí.

Verze 6.11 (22.8.2019)

 • Vylepšení aktivace licencí. Pro aktivaci licence je potřeba verze 6.11.

Verze 6.1 (21.8.2019)

 • Zabezpečení aktivace licencí. Pro aktivaci licence je potřeba verze 6.1.

Verze 6.00 (11.8.2019)

 • Přidána možnost tisku doložek právního jednání obcí.
 • Kompletně přepracované nastavení programu.
 • Tisk loga obce na doložky právního jednání.
 • Kompletně přepsané jádro programu.

Verze 5.22 (26.7.2019)

 • Drobné opravy překlepů a textů.